Program wyborczy KW Porozumienie na Plus (dla Powiatu)

WSPÓLNIE BUDUJMY I ROZWIJAJMY POWIAT TCZEWSKI

PROGRAM WYBORCZY KW POROZUMIENIE NA PLUS DLA POWIATU TCZEWSKIEGO NA KADENCJĘ 2014-2018

Komitet Wyborczy Porozumienie Na Plus jest apolityczną formacją społeczną. Nasi członkowie i sympatycy funkcjonują w samorządach gmin powiatu tczewskiego już od ponad 12 lat.

Z list komitetu Wyborczego Porozumienie Na Plus kandydują doświadczeni działacze samorządowi oraz społecznicy reprezentujący różnorodne środowiska społeczne i zawodowe, zainteresowani rozwojem Powiatu Tczewskiego.

Nasz program wyborczy adresujemy do wszystkich mieszkańców Powiatu Tczewskiego.

Łączy nas wspólny cel i program działania

Czytaj dalej

Rejestr wpłat

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Porozumienie na Plus

(pełna nazwa komitetu wyborczego)

83-110 Tczew, ul. Kasztanowa 3 A / 1

(adres siedziby komitetu wyborczego)

Zenon Drewa, Tczew
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

Rafał Etmański, Tczew
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

L.P. Data wpisu Data wpłaty Imię (Imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1 2014.10.10 2014.09.30 Mirosław Stanisław Pobłocki Tczew 5000 5000
2  2014.10.14  2014.10.08  Ryszard  Gajewski  Tczew  2400  2400
3  2014.10.20  2014.10.16  Dariusz  Makać  Tczew  2200  2200
4  2014.10.20  2014.10.16  Jacek  Gorczyński  Tczew  2000  2000
5
6
7

 *) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).
**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.
***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.