Program wyborczy KW Porozumienie na Plus (dla Powiatu)

WSPÓLNIE BUDUJMY I ROZWIJAJMY POWIAT TCZEWSKI

PROGRAM WYBORCZY KW POROZUMIENIE NA PLUS DLA POWIATU TCZEWSKIEGO NA KADENCJĘ 2014-2018

Komitet Wyborczy Porozumienie Na Plus jest apolityczną formacją społeczną. Nasi członkowie i sympatycy funkcjonują w samorządach gmin powiatu tczewskiego już od ponad 12 lat.

Z list komitetu Wyborczego Porozumienie Na Plus kandydują doświadczeni działacze samorządowi oraz społecznicy reprezentujący różnorodne środowiska społeczne i zawodowe, zainteresowani rozwojem Powiatu Tczewskiego.

Nasz program wyborczy adresujemy do wszystkich mieszkańców Powiatu Tczewskiego.

Łączy nas wspólny cel i program działania

Czytaj dalej

Rejestr wpłat

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Porozumienie na Plus

(pełna nazwa komitetu wyborczego)

83-110 Tczew, ul. Kasztanowa 3 A / 1

(adres siedziby komitetu wyborczego)

Zenon Drewa, Tczew
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

Rafał Etmański, Tczew
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

L.P. Data wpisu Data wpłaty Imię (Imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1 2014.10.10 2014.09.30 Mirosław Stanisław Pobłocki Tczew 5000 5000
2 2014.10.14 2014.10.08 Ryszard Gajewski Tczew 2400 2400
3 2014.10.20 2014.10.16 Dariusz Makać Tczew 2200 2200
4 2014.10.20 2014.10.16 Jacek Gorczyński Tczew 2000 2000
5 2014.10.29 2014.10.21 Piotr Odya Swarożyn 2232,45 2232,45
6 2014.10.29 2014.10.22 Maciej Adam Mosiński Gniew  2000  2000
7 2014.10.29 2014.10.23 Krzysztof Korda Tczew  2200  2200
8 2014.10.29 2014.10.28 Michał Grześkowiak Tczew  3000  3000
9 2014.10.29 2014.10.29 Tomasz Tadeusz Kajzer Tczew  1450  2400
10 2014.10.29 2014.10.29 Magdalena Anna Kajzer Tczew  1800  1800

 *) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).
**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.
***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.