Program wyborczy KW Porozumienie na Plus (dla Powiatu)

WSPÓLNIE BUDUJMY I ROZWIJAJMY POWIAT TCZEWSKI

PROGRAM WYBORCZY KW POROZUMIENIE NA PLUS DLA POWIATU TCZEWSKIEGO NA KADENCJĘ 2014-2018

Komitet Wyborczy Porozumienie Na Plus jest apolityczną formacją społeczną. Nasi członkowie i sympatycy funkcjonują w samorządach gmin powiatu tczewskiego już od ponad 12 lat.

Z list komitetu Wyborczego Porozumienie Na Plus kandydują doświadczeni działacze samorządowi oraz społecznicy reprezentujący różnorodne środowiska społeczne i zawodowe, zainteresowani rozwojem Powiatu Tczewskiego.

Nasz program wyborczy adresujemy do wszystkich mieszkańców Powiatu Tczewskiego.

Łączy nas wspólny cel i program działania

Czytaj dalej

Rejestr wpłat

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Porozumienie na Plus

(pełna nazwa komitetu wyborczego)

83-110 Tczew, ul. Kasztanowa 3 A / 1

(adres siedziby komitetu wyborczego)

Zenon Drewa, Tczew
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

Rafał Etmański, Tczew
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

L.P. Data wpisu Data wpłaty Imię (Imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1 2014.10.10 2014.09.30 Mirosław Stanisław Pobłocki Tczew 5000 5000
2 2014.10.14 2014.10.08 Ryszard Gajewski Tczew 2400 2400
3 2014.10.20 2014.10.16 Dariusz Makać Tczew 2200 2200
4 2014.10.20 2014.10.16 Jacek Gorczyński Tczew 2000 2000
5 2014.10.29 2014.10.21 Piotr Odya Swarożyn 2232,45 2232,45
6 2014.10.29 2014.10.22 Maciej Adam Mosiński Gniew 2000 2000
7 2014.10.29 2014.10.23 Krzysztof Korda Tczew 2200 2200
8 2014.10.29 2014.10.28 Michał Grześkowiak Tczew 3000 3000
9 2014.10.29 2014.10.29 Tomasz Tadeusz Kajzer Tczew 1450 2400
10 2014.10.29 2014.10.29 Magdalena Anna Kajzer Tczew 1800 1800
11 2014.10.31 2014.10.29 Piotr Odya Tczew 1846,97 4448,42
12 2014.10.31 2014.10.31 Mariusz Wiórek Tczew 2200 2200

 *) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).
**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.
***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.