Radio Gdańsk: W Tczewie w I turze wygra obecny prezydent Mirosław Pobłocki

Jak podaje dzisiaj Radio Gdańsk:

Obecny prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki ma największe szanse na zwycięstwo w nadchodzących wyborach. Prawdopodobnie wygra je już w pierwszej turze, wynika z sondażu przeprowadzonego dla Radia Gdańsk.

Czytaj więcej: http://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/18012-w-tczewie-w-i-turze-wygra-obecny-prezydent-miroslaw-poblocki-to-wynik-sondazu-radia-gdansk-wykres.html

Program wyborczy KW Porozumienie na Plus (dla Powiatu)

WSPÓLNIE BUDUJMY I ROZWIJAJMY POWIAT TCZEWSKI

PROGRAM WYBORCZY KW POROZUMIENIE NA PLUS DLA POWIATU TCZEWSKIEGO NA KADENCJĘ 2014-2018

Komitet Wyborczy Porozumienie Na Plus jest apolityczną formacją społeczną. Nasi członkowie i sympatycy funkcjonują w samorządach gmin powiatu tczewskiego już od ponad 12 lat.

Z list komitetu Wyborczego Porozumienie Na Plus kandydują doświadczeni działacze samorządowi oraz społecznicy reprezentujący różnorodne środowiska społeczne i zawodowe, zainteresowani rozwojem Powiatu Tczewskiego.

Nasz program wyborczy adresujemy do wszystkich mieszkańców Powiatu Tczewskiego.

Łączy nas wspólny cel i program działania

Czytaj dalej

Rejestr wpłat

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Porozumienie na Plus

(pełna nazwa komitetu wyborczego)

83-110 Tczew, ul. Kasztanowa 3 A / 1

(adres siedziby komitetu wyborczego)

Zenon Drewa, Tczew
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

Rafał Etmański, Tczew
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

L.P. Data wpisu Data wpłaty Imię (Imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1 2014.10.10 2014.09.30 Mirosław Stanisław Pobłocki Tczew 5000 5000
2 2014.10.14 2014.10.08 Ryszard Gajewski Tczew 2400 2400
3 2014.10.20 2014.10.16 Dariusz Makać Tczew 2200 2200
4 2014.10.20 2014.10.16 Jacek Gorczyński Tczew 2000 2000
5 2014.10.29 2014.10.21 Piotr Odya Swarożyn 2232,45 2232,45
6 2014.10.29 2014.10.22 Maciej Adam Mosiński Gniew 2000 2000
7 2014.10.29 2014.10.23 Krzysztof Korda Tczew 2200 2200
8 2014.10.29 2014.10.28 Michał Grześkowiak Tczew 3000 3000
9 2014.10.29 2014.10.29 Tomasz Tadeusz Kajzer Tczew 1450 2400
10 2014.10.29 2014.10.29 Magdalena Anna Kajzer Tczew 1800 1800
11 2014.10.31 2014.10.29 Piotr Odya Swarożyn 1846,97 4448,42
12 2014.10.31 2014.10.31 Mariusz Wiórek Tczew 2200 2200
13 2014.11.03 2014.11.03 Piotr Odya Swarożyn 2097,80 6546,22
14 2014.11.05 2014.11.05 Krzysztof Korda Tczew 584,25 2784,25
15 2014.11.07 2014.11.06 Magdalena Anna Kajzer  Tczew 140 1940,00
16 2014.11.07 2014.11.07 Karol Adam Markowski Tczew 2000 2000
17 2014.11.10 2014.11.10 Mariusz Wiórek Tczew 300 2500
18 2014.11.12 2014.11.10 Mirosław Pobłocki Tczew 5000 10000
19 2014.11.14  014.11.12 Mirosław Augustyn Tczew 5000 6200
20 2014.11.14 2014.11.12 Ryszard Gajewski Tczew 365 2765
21 2014.11.14 2014.11.12 Krzysztof Korda Tczew 1000 3784,25
22 2014.11.14 2014.11.13 Jolanta Drewa Tczew 5000 6200
23 2014.11.14 2014.11.13 Tomasz Tadeusz Kajzer Tczew 250 2650

 *) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).
**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.
***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.