Nasz Informator

Znajdziesz w nim szczegółowe informacje o mijającej kadencji, naszych kandydatach do Rady Miasta i Powiatu oraz naszych programach wyborczych

Dziękujemy za spotkanie i udzielone poparcie

Dzisiaj (środa, 03.04) o godzinie 14:30 na placu przed dworcem kolejowym odbyło się spotkanie mieszkańców z kandydatami Porozumienia na Plus. Przy kawie i cieście mogliśmy się spotkać “twarzą w twarz”

Drogie Tczewianki, drodzy Tczewianie

Informacje o Komitecie

Mamy wspólną wizję rozwoju Tczewa. Razem możemy więcej, tym bardziej, że chcemy kontynuować rozpoczęte inwestycje i zrealizować program wyborczy będący naszym priorytetem. Chcemy jeszcze bardziej pobudzić rozwój Tczewa, pozyskując na ten cel środki pozabudżetowe, w tym z UE.

W komitecie działają, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji osób wspierających niepełnosprawnych, przedstawiciele środowisk naukowo – historycznych, regionalnych, katolickich i kulturalnych, a także przedsiębiorców. To osoby o znacznym potencjale organizacyjnym, których ciągle rozwijający się Tczew potrzebuje.

Zbudowanie dużego, poważnego stowarzyszenia daje możliwość zaprezentowania zarówno osób znanych i dysponujących doświadczeniem samorządowym, jak też osób nowych, które w takim stowarzyszeniu mają dużą szansę zdobycia doświadczenia, co pozwoli na rzetelne wykonywanie mandatu radnego.

W odróżnieniu od partii politycznych nie jesteśmy związani instrukcjami partyjnymi narzuconymi odgórnie. Decyzje, co jest najważniejsze dla Tczewa możemy podejmować sami, konsultując je ze społecznością i uwzględniając opinie mieszkańców.