Pobierz bezpłatne, elektroniczne wydanie informatora Porozumienie na Plus

Znajdziesz tam szczegółowe informacje o naszych kandydatach do Rady Miasta, Rady Powiatu i Gminy oraz naszych programach wyborczych

Pobierz bezpłatny informator PnP

Informacje o KomitecieStowarzyszenie, jak i Komitet Wyborczy „Porozumienie na Plus” skupia organizacje pozarządowe. Jest składową dwóch grup, które zamierzały samodzielnie startować w wyborach samorządowych. Ponieważ w myśl zasady, że zgoda buduje, co jest szczególnie ważne dla naszego miasta w dobie niepokoju politycznego, Tczewskie Porozumienie Samorządowe (TPS) oraz Tczew 2002 Plus postanowiły połączyć swoje siły.

Mamy wspólną wizję rozwoju Tczewa. Razem możemy więcej, tym bardziej, że chcemy kontynuować rozpoczęte inwestycje i zrealizować program wyborczy będący naszym priorytetem. Chcemy jeszcze bardziej pobudzić rozwój Tczewa, pozyskując na ten cel środki pozabudżetowe, w tym z UE.

W komitecie działają , przedstawiciele stowarzyszeń mieszkańców ,reprezentanci stowarzyszeń katolickich, zwalczających skutki alkoholizmu, organizacji osób wspierających niepełnosprawnych, przedstawiciele środowisk naukowo- historycznych, regionalnych i kulturalnych, a także przedsiębiorców. To osoby o znacznym potencjale organizacyjnym, których ciągle rozwijający się Tczew potrzebuje.

Zbudowanie dużego, poważnego stowarzyszenia daje możliwość zaprezentowania zarówno osób znanych i dysponujących doświadczeniem samorządowym, jak też osób nowych, które w takim stowarzyszeniu mają dużą szansę zdobycia doświadczenia, co pozwoli na rzetelne wykonywanie mandatu radnego.

Stowarzyszenie, jak i Komitet Wyborczy daje szansę starszym i młodszym, fachowcom samorządowym, jak i poznającym dopiero trudne i odpowiedzialne zadania samorządu.

W odróżnieniu od partii politycznych nie jesteśmy związani instrukcjami partyjnymi narzuconymi odgórnie. Decyzje, co jest najważniejsze dla Tczewa możemy podejmować sami, konsultując je ze społecznością i uwzględniając opinie mieszkańców.

Czytaj więcej